Ancak işletmeci tarafından bakıldığında ise yazarkasa, marketteki en büyük kayıp ve kaçakların yaşandığı, devamlı şüphe duyulan bir görev noktası olmaktan kurtulamamaktadır. Bunun nedeni ise yazarkasa noktasının devamlı sıcak para ile temas halinde ve son derece kolay bir şekilde suiistimal edilebilecek bir yer olması diyebiliriz. Aslına bakılırsa her işletmecinin sahip olduğu geçmiş deneyimler de bu durumu doğrular niteliktedir.