Yazılımlarımız

Perakende satış gerçekleşen işletmelerde detaylı takip yapılabilmesi için kullanılan POS cihazlarının kalitesinin yanı sıra, işletme kayıtlarının tutulduğu arka ofis yazılımı da çok önemlidir.
Firmamız IBM/Toshiba ürünleri için POS Çözüm Ortağı olması nedeni ile Türkiye deki hemen hemen her türlü arka ofis yazılım ile POS entegrasyonu sağlayabilmektedir. Bu konuda IBM POS cihazları ile entegrasyona hazır olmayan yazılım firmalarına da, ihtiyaç oluşması durumunda her türlü katkıyı ve desteği sağlamaktadır.

MIKRO RETAIL 9000 Mağaza Market Yönetim Otomasyonu
Günümüzde hızlı karar değiştirebilen müşteri yerine; Sadık Müşteri, tedarikçi yerine İş Ortağı, raftaki mal yerine; Performansı Ölçülebilir Ürün, rapor yerine Bilgi Yönetimi kavramları geliyor.
Üstelik ihtiyaçlar bunlarla da sınırlı değil. Market ve mağazalar müşteri için daha cazip hale gelebilmek amacıyla; oyun salonu, restoran, kafe gibi eklemeler ile kompleks yatırımlara dönüşüyor.
RETAIL9000 tüm bu ünitelerin, farklı ihtiyaçlarının tek bir otomasyon sistemi ile karşılanması amacı ile hazırlanmıştır.
RETAIL9000, diğer tüm SERIES 9000 programları ile entegre çalışır. Bu özelliği ile personel yönetiminden üretime kadar tüm faaliyetlerinizi tek bir otomasyon çatısı altında birleştirebilirsiniz.
RETAIL9000 Perakende Satış Otomasyon Yönetim Sistemi iki temel süreç sunar. Bunlardan ilki; POS satışlarından muhasebeye kadar işletmenin tüm ticari ve finanssal hareketlerinin program içinden gerçekleştirilmesine dayanan Operasyon, diğeri ise işletmeye özel bir model oluşturulmasına dayanan ve bilginin analiz edilerek bir karar destek sistemine dönüşmesini sağlayan yönetim mimarisidir.

MIKRO OFİS Perakende Satış Otomasyon Yönetim Sistemi
OFİS, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POS`larla), arka ofisin konuşabilmesini sağlayan, terazi, fiyatgör vs. gibi mağaza ekipmanları ile haberleşen, arka ticari işletmenin faaliyetlerine ilişkin tüm soruları yanıtlayabilen, entegre yapısı ile ürün ailesinin diğer elemanları ile birlikte çalışan (muhasebe, personel gibi) ve böylece perakendeci işletmenin tüm ihtiyaçlarına sistematik bir yapıda cevap veren otomasyon sistemidir. Piyasadaki tüm onaylı POS`larla ve PC POS`lar üzerinde kurulacak POS ile haberleşmeyi sağlar.